Förhandlingarna inom kemisektorn fortsatte på fredagen – följande gång träffas parterna på söndagen

Kollektivavtalsförhandlingarna inom kemibranscherna fortsatte fredagen 16.12. Förhandlingarna pågick fram till 20-tiden men trots goda försök kan inte framsteg rapporteras. Förhandlingarna gällde de så kallade textfrågorna i avtalet. Förhandlingarna återupptas söndagen den 18 december.

Avtalsperioden för kollektivavtalen i kemibranscherna löper ut vid årsskiftet. Samtidigt upphör också fredsplikten i avtalsbranscherna.