Industrifacket inleder förhandlingar om kollektivavtal för landsbygdsnäringarna

Industrifacket har sagt upp kollektivavtalen för trädgårdsbranschen, pälsproduktionsbranschen, landsbygdsnäringarna och grön- och miljöbyggnadsbranschen. från och med 31.3.2023.

Avtalsparterna i branscherna, Industrifacket och Landsbygdsnäringarnas arbetsgivareförbund, inledde förhandlingarna 14.12.2022 med ett gemensamt arbetsmarknadsseminarium. Själva förhandlingarna startade 15.12.2022.

Inledningsvis låg fokus i diskussionerna på förändringar gällande substansinnehållet, det vill säga de så kallade texterna i avtalet. Förhandlarna behandandlade inte frågor som gäller löneförhöjningar i det här skedet.

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter årsskiftet 9.1.2023 med ett inledande möte mellan förbundskontoren och kollektivavtalsdelegationerna förhandlar 11.1.2023.