Kemiindustrins kollektivavtalsförhandlingar fortsätter före årsskiftet

Förhandlingarna om kollektivavtal i flera kemibranscher återupptogs söndagen den 18 december. Flera frågor gällande textinnehållet i avtalet står fortfarande öppna. Parterna har inte kommit in på förhandlingar om en löneuppgörelse.

Följande gång träffas parterna för förhandlingar efter julhelgen torsdagen 29 och 30 december.

Avtalsperioden löper ut vid årsskiftet efter vilket fredsplikt inte längre råder i branscherna.