Medlemstjänstens öppettider 2.1–31.3.2023

Öppettiderna för Industrifackets medlemstjänster ändras tillfälligt i början av året.  Medlemsservice erbjuds per telefon 2.1.–31.3.2023 må–fre. kl. 8.30–12. Telefonnumret är 020 690 446.

Du kan också sköta dina medlemsärenden i E-tjänsten. Mer information och anvisningar för hur du kan logga in på E-tjänsten hittar du här.