Svenskspråkiga spelet Arbetslivets spelregler lär eleverna i nian om sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet

Nu kan också eleverna i de svenskspråkiga skolorna lära sig om arbetslivets spelregler och de färdigheter som behövs i arbetslivet genom ett nytt inlärningsspel. Spelet är en del av fackcentralen FFC:s tjänst Arbetslivets spelregler, som läroanstalterna kan utnyttja i undervisningen.

Spelet Arbetslivets spelregler är utvecklat för elever i årskurs 9 och det kan spelas till exempel på lektioner i samhällslära och elevhandledning. Skolorna kan beställa spelet kostnadsfritt och eleverna kan spela spelet på sina egna mobiler. Läraren fungerar som spelhandledare.

– Spelet har varit populärt och uppskattat på finskt håll och vi är glada över att vi nu också kan göra spelet tillgängligt för de svenskspråkiga skolorna. Elev- och studiehandledarna har berättat att det finns en stor efterfrågan på svenskspråkigt material om arbetslivet som kan användas i undervisningen, säger Kristiina Linna som är region- och organisationsexpert på FFC och ansvarar för FFC:s svenska organisationsverksamhet.

Spelet är det senaste tillskottet i FFC:s utbud av svenskspråkiga tjänster som grundskolorna och läroanstalterna på andra stadiet kan utnyttja helt gratis. Webbtjänsten Arbetslivetsspelregler.fi innehåller pålitlig information om det finländska arbetslivet på svenska och 22 andra språk. Därtill kan läroanstalterna beställa kostnadsfria exemplar av den tryckta guiden Arbetslivets spelregler och det är också möjligt att be en expert från FFC besöka läroanstalten för att berätta om rättigheterna och skyldigheterna i arbetslivet.

Spelet Arbetslivets spelregler

Eleverna kan spela spelet Arbetslivets spelregler på sin mobil.

Spelet har utvecklats tillsammans med lärare och elever

Huvudpersonen i spelet är Jesse, och tillsammans med honom får eleverna lära sig om hur man söker jobb, förbereder sig för en anställningsintervju, ingår ett arbetsavtal, får introduktion i arbetet och kollar igenom sin lönespecifikation. Dessutom får eleverna lära sig om de lagar som gäller unga arbetstagare och olika faktorer som förändrar arbetslivet.

Genom konkreta uppgifter lär sig eleverna förstå sina egna rättigheter och skyldigheter, samtidigt som de får en möjlighet att fundera över vilka val de själva kan göra och vilka möjligheter de har att påverka i arbetslivet.

Spelet Arbetslivets spelregler har utvecklats av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC tillsammans med Nuorten Akatemia, som har specialiserat sig på utveckling av digitala undervisningsspel. Också lärare och elever har fått vara med och påverka spelets innehåll.

FFC lanserade den finskspråkiga versionen av spelet Arbetslivets spelregler för ett år sedan och spelet har hittills spelats av 15 079 elever i 817 olika klasser runt om i Finland.

Projektet för att utveckla tjänsten Arbetslivets spelregler, där också det nya spelet ingår, har fått finansiering från Arbets- och näringsministeriet 2021–2022.

Läs mer om hur tjänsten Arbetslivets spelregler kan utnyttjas i undervisningen

Lärarna kan beställa det nya spelet via Nuorten Akatemia