E-tjänsten för förtroendemän fungerar igen normalt

Felet i E-tjänsten för förtroendemän är åtgärdat. E-tjänsten fungerar normalt.

På grund av det beklagliga tekniska felet i förtroendemännens E-tjänst har deadline för inlämnandet av kongressmotioner från fackavdelningarna flyttats fram till måndagen den 23 januari.