Förhandlingarna om avtalen inom primärproduktionen igång – 20.1 möts parterna följande gång

Förhandlingarna om kollektivavtal för landsbygdsnäringarna, pälsproduktionsbranschen samt grön- och miljöbyggnadsbranschen återupptogs idag onsdag 11.1.

Förhandlingarna sker mellan Industrifackets och Landsbygdens arbetsgivareförbund LAF.

De så kallade textfrågorna låg i fokus under förhandlingarna som löpte väl. Parterna har nu samsyn om flera avtalspunkter.

Dessutom gick parterna igenom flera strukturella och språkliga förändringar i avtalet. Avsikten är att göra kollektivavtalet språkligt smidigare och lättare att tolka.

Fråan om löneförhöjningar har inte i det här skedet lyfts fram på förhandlingsbordet. Förhandlingarna fortsätter den 20 januari.