Förhandlingarna om löneförhöjningar strandade i flera avtalsbranscher

Förhandlingarna om löneförhöjningarna för avtalsperiodens andra år har strandat i följande branscher inom Industrifackets kemisektor: borst- och penselbranschen, utdelning, ädelmetallbranschen, direktutdelning, textilvårdsbranschen och båtbyggnadsindustrin.

Det innebär att parterna går över till att förhandla om hela innehållet i kollektivavtalen för branscherna.

Förhandlingarna om avtalet för ädelmetallbranschen inleds den 17 januari. För utdelarnas del inleds förhandlingarna den 9 februari. I de övriga avtalsbranscherna står förhandlingstidtabellen fortfarande öppen.

Arbetstagarna i samtliga branscher representeras av Industrifacket. Arbetsgivarna i borst- och penseltillverkningsbranschen representeras av Kemiindustrin rf, i sko- och läderindustrin av Sko- och läderindustrin rf medan arbetsgivarparten i förhandlingarna om avtalen för utdelarna och direktutdelarna är Medieförbundet rf.

Arbetsgivarna i textilvårdsbranschen representeras i förhandlingarna av Yhteinen toimialaliitto ry. och Textilvårdsförbundet rf. Båtindustrins arbetsgivare heter arbetsgivarorganisationen i båtbyggnadsbranschen.