Förmedlingen i arbetsvisten inom teknologiindustrin fortsätter på tisdagen

Parterna i arbetstvisten inom teknologiindustrin, det vill säga Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf förhandlade idag söndagen den 29 januari under ledning av riksförlikningsman Anu Sajavaara. Parterna möts följande gång tisdagen 31.1 på förmiddagen.

Industrifacket har utfärdat strejkvarsel på ett antal utvalda arbetsplatser inom teknologi- och kemiindustrin onsdagen 1.2.2023.