Industrifacket förkastade riksförlikningsmannens medlingsbud i teknologiindustrins arbetstvist

Industrifackets styrelse har enhälligt förkastat riksförlikningsmannens medlingsbud i arbetstvisten inom teknologiindustrin. Förbundsstyrelsen anser att nivån och formen på löneförhöjningarna inte motsvarar till en tillräcklig grad de mål som förbundet satt inför förhandlingarna.

Industrifackets ordförande Riku Aalto säger att man inom styrelsen snabbt nådde fram till en överenskommelse om att tacka nej till medlingsbudet.

– Innehållet i medlingsbudet tog inte i beaktande att konsumentpriserna stigit avsevärt.

– Vi går vidare med förhandlingarna för att hitta en lösning, men tyvärr börjar tiden rinna ut. Vid sidan av förhandlingarna förbereder vi oss på att inleda strejker. Att köra ner produktionen verkar nu nödvändigt med tanke på att nå en lösning, säger Aalto.

Industrifacket har utfärdat strejkvarsel på ett antal utvalda arbetsplatser inom teknologiindustrin och kemiindustrin. Strejken inleds onsdagen 1.2.2023.

En lista över Industrifackets stridsåtgärder finns på Industrifackets webbplats.