Industrifacket inleder stridsåtgärder

De stridsåtgärder som Industrifacket varslade om den 17 januari inleds planenligt. Arbetet läggs ner på utvalda arbetsplatser i tre av förbundets avtalsbranscher: teknologiindustrin, kemiska basindustrin samt plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin.

Den platsspecifika arbetsinställelsen pågår 1–3 februari 2023. Närmare uppgifter om de driftsställen och företag som strejken omfattar finns på Industrifackets webbsidor.

Övertidsförbud råder i nämnda avtalsbranscher.

Övertidsförbudet och den platsspecifika arbetsinställelsen rör inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att skydda liv och hälsa.

Inom teknologiindustri råder avtalslöst läge sedan 1 december 2022. Inom kemiindustrin inleddes det avtalslösa läget 1 januari 2023. Förhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf samt Industrifacket och Kemiindustrin rf strandade måndagen 16 januari 2023.