Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare hos riksförlikningsmannen på söndag

Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare återupptar försöken att nå ett förhandlingsresultat under ledning av riksförlikningsmannen på söndagen den 29 januari.