Kemiindustrins avtalsförhandlingar fortsätter på söndagen

Kemibranschernas kollektivavtalsförhandlingar återupptogs idag onsdagen den 11 januari. Parterna kom inte fram till en lösning, men parterna har närmat sig varandra. Följande gång samlas förhandlarna runt bordet söndagen 15.1.

Arbetsgivarna inom avtalsbranschen representeras av Kemiindustrin rf.