Kemiindustrins kollektivavtalsförhandlingar fortsätter nästa veckas onsdag

Kollektivavtalsförhandlingarna inom kemisektorn fortsatte idag onsdag den 4 januari på kvällen. I dessa förhandlingar koncentrerade man sig på en löneuppgörelse. Parterna närmade sig inte varandra nämnvärt, och således fanns det inga förutsättningar för en uppgörelse. Man kom överens om att tidpunkten för följande förhandlingar är nästa veckas onsdag den 11 januari.

Kollektivavtalen för de tre huvudbranscherna inom kemisektorn löpte ut vid årsskiftet. Fredsplikten är inte i kraft.

Representanten för arbetsgivarna inom denna avtalsbransch är Kemiindustrin rf.