Kollektivavtalsförhandlingarna för landsbygdsnäringarna fortsätter 10.2

Industrifacket och Landsbygdens arbetsgivareförbund återupptog förhandlingarna om kollektivavtal för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, pälsproduktionsbranschen samt grön- och miljöbyggnadsbranschen idag tisdagen den 31 januari.

Parterna har nått en överenskommelse om de så kallade textfrågorna i avtalet, men inte gällande löneförhöjningarna.

Avtalsperioden för branscherna löper ut tisdagen 31 januari. Det innebär att ett så kallat avtalslöst tillstånd gäller i branschen. Det gamla kollektivavtalets bestämmelser tillämpas fram tills att ett nytt kollektivavtal träder ikraft.

Förhandlingarna om en löneuppgörelse fortsätter fredagen 10 februari.