Ny medlemsförmån – Nestes rabatter på bränsle

Som medlem i Industrifacket får du rabatt på bränsle på Nestes servicestationer. Rabatten är 0,0210 €/l för bensin, 0,0210 €/l för diesel. Du får förmånen antingen genom att lägga till uppgiften om ditt medlemskap i Industrifacket i Neste-appen eller genom att använda medlemskortet. Förmånen beviljas inte på Express-stationer.

Du får förmånen med Neste-appen. Appen gör det bekvämt att tanka då du kan använda mobiltelefonen och det behövs inte kort eller kontanter. Du kan ladda ner appen genom ditt mobila medlemskort eller i appbutiken i telefonen. Alternativt får du rabatt på bränsle med ett medlemskort i plast.

Se anvisningar på Nestes webbplats (på finska)