Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar fortsätter imorgon

Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare fortsatte idag tisdag 3 januari med sina förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin. Förhandlingarna inleddes mitt på dagen och fortsatte intensivt fram till klockan fem på eftermiddagen. Man kom överens om att fortsätta med förhandlingarna imorgon onsdag 4 januari på förmiddagen.