Avtal godkänt inom handeln – stridsåtgärderna avblåsta

Servicefacket PAM ja Finsk Handel nådde på söndagen under ledning av riksförlikningsmannen ett förhandlingsresultat om lönerna och anställningsvillkoren inom handeln.

De beslutsfattande organen för servicefacket PAM och arbetsgivarförbundet Finsk Handel tog genast på söndagskvällen ställning till förhandlingsresultatet och godkände det.

Övereneskommelsen innebär att samtliga stridsåtgärder nu dras tillbaka. Det gäller också för den stödstrejk som Industrifacket utlyst i företaget Wioss Witron On Site Services.

PAM genomförde tidigare en tredagarsstrejk och följande strejk skulle ha inletts den 13 februari.

Det nya kollektivavtalet för handeln är i kraft i två år, från 1.2.2023 till 31.1.2025. Lönerna för heltidsanställda höjs med 165 euro i månaden, varav den första årets höjning är 105 euro (0,66 euro/timme) och det andra årets höjning 60 euro (0,38 euro/timme).

Tabellönerna höjs 6,02 procent, varav den första höjningen är 3,88 procent och det andra årets 2,14 procent. Det första årets höjning träder i kraft från och med den 1 juni 2023 och det andra årets från och med 1 juni 2024.

Engångspotten som för heltidsanställd är 400 euro betalas ut i samband med lönebetalningen i april 2023. Engångspotten kan betalas ut i två rater.

Läs mer om handelns avtalsuppgörelse på servicefackets PAM:s webbsida.