Avtalsförhandlingarna för kommunikationsbranschens tjänstemän i gång

Förhandlingarna mellan Industrifacket/ Kommunikationsbranschens tjänstemän Grafinet och arbetsgivaroganisationen Medieförbundet inleddes onsdagen 8.2. Parterna möttes en andra gång 17.2.

Inledningsvis har parterna presenterat sina förlag om ändringar i texterna i kollektivavtalet och parterna har tagit ställning till dem. Dessutom har man förhandlat om grunderna och de olika elementen i löneuppgörelsen, bland annat om ett hur långt avtal det ska vara frågan om och formen på löneförhöjningarna.

Parterna träffas för fortsatta förhandlingar 25–26.2.