Fördröjning i utbetalning av strejkbidrag

Utbetalningen av strejkbidrag kan dröja på grund av ett fel i utbetalningssystemet.  Fördröjningen gäller för personer som ansökt om strejkbidrag 6.2. Utbetalningarna är i gång och följande betalningar gick vidare tisdagen 14.2.

Vi beklagar de problem detta kan ha förorsakat!