Förhandlingarna i gång i medie- och tryckeribranschen

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Medieförbundet har inletts. Parterna mötte varann förra veckan och fortsatte förhandla 19.2.

Inledningsvis har parterna presenterat sina förlag om ändringar i texterna i kollektivavtalet och parterna har tagit ställning till dem.

Speciellt skrivelserna som gäller arbetstiden har varit föremål för förhandlingarna. Det gäller nuvarande skrivelser 3a och 3b berör bestämmelserna om arbetstid. Inför avtalsrörelsen har en gemensam arbetsgrupp utrett förutsättningarna för att likrikta arbetstidsbestämmelserna. Arbetsgruppen hävdar att förutsättningar för det finns.

Dessutom har man förhandlat om grunderna och de olika elementen i löneuppgörelsen, bland annat om ett hur långt avtal det ska vara frågan om och formen på löneförhöjningarna.

Parterna träffas för fortsatta förhandlingar fredagen 24.2 och tisdagen 27.2.