Förhandlingsresultat i branscher inom primärproduktionen

Förhandlingarna mellan Industrifacket och Landsbygdens arbetsgivareförbund om kollektivavtal för fyra avtalsbranscher ledde till resultat på fredagen 10.2.2023. Avtalslösningen gäller för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, pälsproduktionsbranschen samt grön- och miljöbyggnadsbranschen.

Industrifackets styrelse behandlar och tar ställning till avtalsuppgörelsen onsdagen den 15.2. Mer information följer efter det.