Förhandlingsresultat i plåt- och industriisoleringsbranschens förhandlingar

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:s arbetsgivare nådde ett resultat i förhandlingarna om ett kollektivavtal för plåt- och industriisoleringsbranschen torsdagen 9.2.2023.

Avtalslösningen ska nu behandlas i Industrifackets beslutande organ. Mer information följer efter att förbundet tagit ställning till förhandlingsresultatet.