Resultat i förhandlingarna om avtal för kommunikationsbranschens tjänstemän

Industrifacket och Kommunikationsbranschens tjänstemän Grafinet rf. har i avtalsförhandlingarna med Medieförbundet nått en överenskommelse om ett kollektivavtal för kommunikationsbranschens tjänstemän.

Nu kommer respektive förbunds  administration att ta stänning till resultatet. Mer information följer efter det.