Resultat i förhandlingarna mellan Industrifacket och landsbygdsarbetsgivarna

Förhandlingarna mellan Industrifacket och Landsbygdens arbetsgivareförbund ledde fram till en avtalsuppgörelse i fyra avtalsbranscher fredagen 10.2.2023. Avtalsuppgörelsen gäller för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, pälsproduktionsbranschen och grön- och miljöbyggnadsbranschen.

Industrifackets styrelse tar ställning till avtalsuppgörelse onsdagen den 15 februari. Mer information följer efter det.