FFC avfärdar Samlingspartiets förslag om att göra det möjligt att underskrida nivån i kollektivavtalen

Samlingspartiet föreslår att det på arbetsplatserna ska bli möjligt att avtala om sämre villkor gällande löner och arbetstider än vad kollektivavtalen slår fast. Förslaget ingår i de mål för företagande som partiet publicerade i söndags. Fackcentralen FFC avfärdar bestämt förslaget.

– Det skydd som de allmänt bindande kollektivavtalen ger är mycket viktigt för arbetstagarna, och Samlingspartiets förslag skulle förstöra det. Arbetstagarna har i allmänhet en svagare förhandlingsposition än arbetsgivarna, och skillnaderna i maktpositionerna blir speciellt framträdande på lokal nivå, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

–I kombination med den här obalansen skulle Samlingspartiets förslag leda till att arbetsgivarna i högre grad kan diktera villkoren på de finländska arbetsplatserna, i stället för att genuint avtala med arbetstagarna, fortsätter Eloranta.

Modellen med allmänt bindande kollektivavtal garanterar att villkoren för alla arbetstagare och företag i Finland utgår från samma nivå.

– I värsta fall skulle Samlingspartiets förslag leda till ett så kallat lopp mot botten. Det minimiskydd som kollektivavtalen ger hindrar i dagsläget företagen från att bedriva osund konkurrens genom att dumpa anställningsvillkoren.

Eloranta påpekar att parterna i många branscher redan har skrivit in i kollektivavtalen vilka frågor som är sådana att man ska kunna avtala om andra villkor på lokal nivå. Då har parterna kommit överens om saken tillsammans och de har beaktat de behov som arbetsgivarna och arbetstagarna har i varje specifik bransch.

Eloranta misstänker att samlingspartisterna inte förstår hur stor och betydande försämring de talar om.

– Att slopa kollektivavtalens bindande verkan på det sätt som Samlingspartiet nu föreslår skulle rentav vara en tyngre och mer principiell försämring för löntagarna än det konkurrenskraftsavtal som ingicks 2016.

Jarkko Eloranta påpekar därtill att förslaget om att göra det möjligt att underskrida nivån kollektivavtalen kraftigt strider mot ett annat mål som också ingår i Samlingspartiets mål för företagande, nämligen att främja arbetsfreden.

– Den här typen av åtgärder där man försöker försvaga anställningsvillkoren, bidrar inte till en avtalskultur som bygger på förtroende. I stället skapar de oro och väcker motstånd.