FFC: Finland har goda förutsättningar för ett arbetstidsförsök

En förkortning av arbetstiden kan i bästa fall tjäna både arbetstagarnas och arbetsgivarnas mål. Det anser forskningsdirektören Will Stronge, som ansvarade för planeringen och resultaten av ett försök med fyra dagars arbetsvecka i Storbritannien.

Forskningschefen Will Strong från tankesmedjan Autonomy deltog i ett arbetstidsseminarium som FFC ordnade i Helsingfors.

I det brittiska försöket, som också fick stor synlighet i finländska medier, deltog 61 företag av olika storlek och inom olika branscher. Det gemensamma var att arbetstiden vid alla företag förkortades med 10–20 procent utan att det påverkade lönen.

– I slutet av undersökningen hade inte omsättningen minskat för ett enda företag, men för en del av företagen hade omsättningen ökat. Trots det uppgav 39 procent av arbetstagarna att den egna stressnivån hade sjunkit och att sömnproblemen hade minskat. Av personalrapporterna framgick också att färre fall av utmattning hade registrerats, berättade Stronge.

Enligt Stronge var företagen särskilt nöjda med att försöket fick dem att bättre bekanta sig med den egna organisationens verksamhetsmodeller och processer samt söka utvecklingsmöjligheter.

– Hela 91 procent av de företag som deltog i försöket har meddelat att de fortsätter med förkortad arbetsvecka i någon form också efter försöket.

Ett motsvarande försök i Finland under nästa regeringsperiod?

I sitt öppningsanförande talade arbetsminister Tuula Haatainen om orken i arbetslivet. Hon uttryckte speciellt sin oro över situationen för de unga och hur de ska orka i arbetslivet.

– För att vi ska kunna utveckla arbetslivet behöver vi fler försök och mer forskning. Jag har bett tjänstemännen utreda alternativa sätt att genomföra ett försök med förkortad arbetstid under nästa regeringsperiod, berättade Haatainen.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta berättade i sitt avslutande anförande att finländarna verkar stödja tanken på ett nationellt försök med fyra dagars arbetsvecka. Enligt en undersökning som Kantar Public har gjort förhåller sig 57 procent av de finländska löntagarna positivt till ett försök. Särskilt kvinnorna (63 procent) tycker att det skulle vara en god idé.

– Det är klart att det till exempel skulle bli lättare att kombinera jobb och familj om det går att anpassa arbetstidspraxisen till livssituationen. Arbetstiderna har en inverkan på hur folk orkar i vardagen och på jobbet.

De finländska löntagarna förhåller sig också positivt till att arbetstiden på längre sikt kunde förkortas. 64 procent anser att det är ett mål som är värt att stöda.

Läs mer om enkäten om hur de finländska löntagarna ser på en förkortning av arbetstiden (på finska).