Fler än var fjärde har redan röstat i kongressvalet

Fler än var fjärde röstberättigad medlem har röstat i Industrifackets kongressval som inleddes fredagen den 10 mars.

Det sammanlagda valdeltagandet låg på tisdagsmorgonen den 21 mars på 26,9 procent. 21,3 procent utgjordes av elektroniska röster. Poströsternas andel var 5,6 procentenheter.

Industrifacket vill tacka alla som röstat och uppmuntrar till att fortsätta med det goda arbetet för att höja valdeltagandet på arbetsplatserna och i fackavdelningarna.

Ju fler medlemmar som röstar i valet, desto starkare ställning får Industrifacket för att driva medlemmarnas intressen i framtiden.

Industrifackets ordinarie förbundskongress går av stapeln i Tammerfors 22–24.5.2023.