Förhandlingsresultat i utdelningsbranschens avtalsförhandlingar

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Medieförbundet har 1.3.2023 nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för utdelarna.

Förbundens administrationer kommer nu att ta ställning till förhandlingsresultatet. Mer information följer.

I utdelarnas avtalsbransch jobbar cirka 900 tidningsutdelare. Kännetecknande för branschen är att det ofta handlar om nattarbete.