Livlig start på kongressvalet – 20 000 medlemmar har redan röstat

Röstandet i Industrifackets kongressval inleddes fredagen den 10 mars och intresset har varit stort sedan dess.

På tisdagsmorgonen 14.3 hade nästan 20 000 medlemmar eller 15,5 procent av de röstberättigade medlemmarna lagt sin röst i kongressvalet. 14,8 procent hade röstat elektroniskt medan andelen poströster var 0,7 procent.

Industrifacket vill tacka alla som röstat och uppmuntrar till att fortsätta med det goda arbetet för att höja valdeltagandet på arbetsplatserna och i fackavdelningarna.

Ju fler medlemmar som röstar i valet, desto starkare ställning får Industrifacket för att driva medlemmarnas intressen i framtiden.

Industrifackets ordinarie förbundskongress går av stapeln i Tammerfors 22–24.5.2023.

Röstberättigade medlemmar kan rösta elektroniskt här 10.3.2023 kl. 9.00 – 31.3.2023 kl. 12.00. Du kan rösta elektroniskt genom att logga in med dina nätbankskoder eller mobiltidentifiering.