Nytt kollektivavtal för utdelarna

Industrifacket och Medieförbundet har godkänt avtalsuppgörelsen för utdelningsbranschen. Avtalsperioden är 1.3.2023 – 28.2.2025.

Löneförhöjningar 2023

Allmän lönehöjning

De individuella lönerna, nattillägget och introduktionstillägget höjs med 3,8 % från och med 1.5.2023.

Löneförhöjningar 2024

Allmän lönehöjning

De individuella lönerna, minimilönerna, nattillägget och introduktionstillägget höjs med 2,2 % från och med 1.4.2024.

Avtalet innehåller ingen engångsersättning, men den har beaktats genom att tidigarelägga löneförhöjningarna jämfört med andra avtal. Lönenivån för avtalsperioden följer alltså den så kallade allmänna linjen.

Avtalet innehåller den här gången inte några ändringar i texten. Parterna kom överens om att de gemensamma arbetsgrupperna i branschen fortsätter sin verksamhet under avtalsperioden.