Nytt kollektivavtal i direktutdelningsbranschen

Industrifacket och Medieförbundet har godkänt avtalsuppgörelsen för ett nytt kollektivavtal för direktutdelningsbranschen. Avtalsperioden är 1.3.2023–28.2.2025.

Lönerna höjs 3,65 procent från och med 1.4.2023. Den lägsta timlönen stiger till 7,93 euro per timme.

Lönerna höjs med 2,35 procent från och med 1.5.2024. Den lägsta timlönen stiger till 8,12 euro per timme.

Direktutdelningsbranschens kollektivavtal innehåller inte några engångsersättningar i euro, men dess påverkan har bakats in i löneuppgörelsen genom att man tidigarelagt löneförhöjningarna. Lönenivån följer alltså den så kallade allmänna linjen.

Avtalet innehåller även förändringar i texten. Ingångslönen på 90 % slopas. En arbetsgrupp som ska utarbeta direktiv kring längden på arbetstiden inleder sitt arbete före slutet av 2023. Arbetsgruppen kommer också att utreda hur mycket tid sorteringen i regel kräver, vilket har en stor betydelse i branschen.