Nytt kollektivavtal i gummindustrin

Det nya kollektivavtalet för gummiindustrin gäller för två år. Avtalsperioden är 17.2.2023–31.1.2025.

Runt 1 500 medlemmar i Industrifacket jobbar inom tillämpningsområdet för avtalet med bland annat att tillverka olika typer av slangar, band, täckningsmaterial, gummistövlar och olika typer av gummiblandningar.

De avtalsenliga löneförhöjningarna består av en allmän lönehöjning på 5,5 procent, en lokal lönepott på 0,2 procent, en engångsersättning på 400 euro och en senareläggningsersättning på 400 euro.

De individuella lönerna utan tjänsteårstillägg och andra tillägg höjs från och med oktober 2023 genom en allmän lönehöjning på 2,2 procent. År 2024 kommer den allmänna lönehöjningen att vara 3,3 procent.

Sammanlagt 800 euro betalas ut under 2023. Det handlar om 400 i april och en senareläggningsersättning på likaså 400 euro i juli. År 2024 betalas också den lokala lönepotten på 0,2 procent ut och det är arbetsgivaren som bestämmer om hur den fördelas.

Tilläggen (förutom skifttilläggen) stiger med 3,3 procent från och med 1.2.2024.

Avtalet innehåller även förändringar i texten. Det handlar bland annat om satsningar på lokala avtal och satsningar på att utveckla det liksom också steg mot att göra det lättare att kombinera arbete och familjeliv.

Läs mer om innehållet i avtalet.