Preliminära resultatet i Industrifackets kongressval står klart – valdeltagandet 43,2 procent

Röstningen i Industrifackets kongressval avslutades klockan 12 idag fredagen 31.3. De preliminära resultaten är följande:

Kandidaterna för socialdemokraternas och obundnas valförbund (Industrins samarbetare) samlade 64,2 procent av rösterna. Antalet röster ger valförbundet sammanlagt 289 kongressombud i Industrifackets förbundskongress.

Valförbundet för vänstern och obundna Industrins påverkare fick 35,7 procent av rösterna. Det innebär att valförbundet får 153 kongressombud i förbundskongressen.

Centerns valförbund samlade 0,1 procent av rösterna.

Valdeltagandet kongressvalet blev 43,2 procent. Alla Industrifackets medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande hade rösträtt i valet. Sammanlagt rör det sig om runt 125 000 medlemmar.

Fler än 1 500 kandidater ställde upp i kongressvalet. Av dem valdes nu 442 kongressombud till Industrifackets kongress i Tammerfors 22–24.5.2023.

Förbundskongressen väljer ledningen för Industrifacket, godkänner förbundets nya stadgar, behandlar de kongressmotioner som fackavdelningarna runtom i landet lagt fram samt besluter om förbundets strategi för följande kongressperiod.

Kongressvalet var det första i Industrifackets historia. Förbundet blev till då Metallarbetarförbundet, Industribranschernas fackförbund TEAM och Träfacket gick ihop år 2017.

Industrifackets styrelse bekräftar resultatet i kongressvalet 5.4 efter vilket förbundet meddelar namnen på de valda kongressombuden.