Textfrågorna på bordet i snickeribranschens avtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Snickeriindustrin rf. återupptogs tisdagen den 14 mars. I förhandlingarna mellan kollektivavtalsdelegationerna presenterade parterna sina förslag till ändringar i texten i avtalet. Inga nämnvärda framsteg gjordes i förhandlingarna.

Målet är att parterna ska snabbt nå en överenskommelse om de så kallade textfrågorna. Efter det blir det dags att förhandla om löneförhöjningarna. Följande gång möts avtalsdelegationerna fredagen den 24 mars.