Valdeltagandet redan över 20 procent i Industrifackets kongressval

Fler än var femte röstberättigad medlem har röstat i Industrifackets kongressval som inleddes för en vecka sedan fredagen 10 mars.

flesta har röstat elektroniskt på nätet. 18,6 procentenheter bestod av elektroniska röster medan andelen poströster ligger på 3,8 procent.

Det sammanlagda valdeltagandet låg på fredagsmorgonen den 17 mars på 22,4 procent.

Industrifacket vill tacka alla som röstat och uppmuntrar till att fortsätta med det goda arbetet för att höja valdeltagandet på arbetsplatserna och i fackavdelningarna.

Ju fler medlemmar som röstar i valet, desto starkare ställning får Industrifacket för att driva medlemmarnas intressen i framtiden.

Industrifackets ordinarie förbundskongress går av stapeln i Tammerfors 22–24.5.2023.