Delta i Industrifackets digitala video- och fotoutställning

Har du några videoverk eller foton på din hårddisk som du skulle vilja visa upp? I höst finns en möjlighet till det när förbundet anordnar en digital video- och fotoutställning på Murikka-institutet 14.10.2023–28.2.2024.

Utställningen är en del av verksamheten inom kultur- och fritidsavdelningen i Industrifacket. Se anvisningar för deltagande nedan. Verken ska inlämnas senast den 8 september.

Så här deltar du

 • Du kan delta med ett färdigt videoverk eller en video som består av stillbilder i formatet mp4-fil.
 • Bildformat 16:9.
 • Rekommenderade storlekar är 1080 p (1920 x 1080 px) eller 720 p (1280 x 720 px).
 • Maximal längd är två minuter.
 • Lägg till namnet på verket eller bildserien i början av videofilen samt uppgifter om upphovsmannen.
 • På utställningen finns hörlurar tillgängliga, så det går bra att lägga till ljud och musik i videorna, med beaktande av upphovsrätten.
  • Var och en sköter Teostoavgiften för den musik som hör till deras verk, såvida inte musiken är avgiftsfri.
  • Industrifacket tar hand om Teostoavgiften till den del verket och dess bakgrundsmusik kan på visas på föreningens YouTube-konto och på Murikka institutet.
 • En enskild konstnär kan lämna in flera förslag till utställningen, men högst tre helheter. Skicka in en separat anmälningsblankett för varje helhet.
 • Förolämpande eller opassande material ställs inte ut.
 • Upphovsrätten kvarstår hos författaren och verken används inte efter utställningen, men Industrifacket kan använda stillbilder från videofilerna i marknadsföringen av utställningen.
 • Man kan skicka tryckbara stillbilder för marknadsföring tillsammans med förslagen.

Sista leveransdatum för materialen är 8.9.2023.

Skicka ditt konstverk till utställningen här

Ytterligare information: Raimo Oksanen, [email protected]