Industrifacket vill få ett slut på att anställningar maskeras till företagande

Myndigheterna som övervakar grå ekonomi stöter allt oftare på ett fenomen där arbetsgivarna maskerar arbetstagares anställningsförhållanden som företagande. Observationerna framkommer av de övervakningsresultat som publicerats på myndigheternas gemensamma webbplats för lägesbilder.

Grå ekonomi orsakar årligen skatteförluster på flera hundra miljoner, berättar myndigheterna. Läget är värst inom bygg- och städbranscherna.

Problemen är bekanta även i Industrifackets avtalsbranscher, säger förbundets arbetsmarknadschef Jyrki Virtanen.

– Industrifacket kräver att följande regeringen gör kväsandet av det här fenomenet till ett flaggskeppsprojekt under regeringsperioden. Lagen måste göras om så att den förhindrar att anställningar maskeras till företagande, säger Virtanen.

Tydligare lag behövs

Industrifacket kräver också att lagen om beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft görs tydligare och att begreppet ekonomiskt arbetsgivarskap tas i bruk.

– För det arbete som utföres i Finland ska skatter och pensionsavgifter betalas till Finland. Man ska inte ens överväga några nedskärningar i löntagarnas utkomst innan man täppt till de här enorma hålen i skattebasen och finansieringen av pensioner, konstaterar Virtanen.

Det har förekommit fall där anställningar maskerats om till företagande bland annat inom teknologiindustrin och skogsindustrin.

Industrifacket har bland annat ifjol fått vetskap om ett exceptionellt stort fall som berör installerandet av maskiner inom industrin. Det handlar om arbete där kollektivavtalet för teknologiindustrin ska tillämpas och som utförts av utländska arbetstagare i egenskap av självständiga yrkesutövare i stället för ett anställningsförhållande.

I praktiken är sanktionerna för beställare och arbetskraftsföremedlare i den här typen av fall väldigt lindriga.

Enligt Virtanen är det frågan om organiserad verksamhet där utländska arbetstagare förs in i landet som så kallade egenföretagare. I verksamheten deltar både finländare och personer i ursprungsländerna.

– Man hjälper till med att grunda företag och andra administrativa ärenden. I de här fallen handlar det inte om att personen själv vill grunda ett företag utan den arbetarens är i en underlägsen position i jämförelse med arbetsförmedlaren, berättar Virtanen.

Forststyrelsen drar nytta av lättföretagare

Forststyrelsen, det finländska statliga affärsverket som förvaltar statsägda mark- och vattenområden, då de utkontrakterar skogsvårdsarbete. Forststyrelsen stöder sig på lagen även om de själva valt att i stället för att anställa skogsarbetare gå mot outsourcing.

I praktiken innebär det att utländska arbetare jobbar som företagare under Forststyrelsens arbetsledning utan någon verklig möjlighet till att sälja sina tjänster till någon annan aktör.

Industrifackets Jyrki Virtanen kritiserar förfarandet.

– Det handlar om ett statligt affärsverk som förutom vinstjakt också har strikta etiska, ekologiska och sysselsättningsfrämjande kriterier för verksamheten. De har en skyldighet att agera ansvarsfullt, påpekar Virtanen.

Exempel på den övervakning myndigheterna gjort 2022:

  • Polisen fick kännedom om totalt 2 085 ekonomiska brottmål. Ökningen från 2021 var sex procent.
  • Ockerliknande diskriminering i arbetslivet ökade för fjärde året i rad. I fjol fick polisen kännedom om 74 fall.
  • Förbrytelserna mot sanktionerna mot Ryssland ledde till en kraftig ökning av regleringsbrotten: Tullen inledde nästan 300 förundersökningar av brott mot sanktionsförordningar.
  • Det pågår en tillväxt av antalet konkursansökningar. År 2022 inleddes det nästan 13 procent fler konkurser än under det föregående året.
  • I sin skattekontroll uppdagade Skatteförvaltningen totalt 235 miljoner euro skatter som inte deklarerats.
  • NTM-centralen i Nyland meddelande ett positivt delbeslut till 60 procent av de utländska personer som ansökte om att få bli företagare. Antalet positiva beslut ökade med 5 procent från året innan.