Turja Lehtonen: Facket gör arbetsmarknadspolitik oberoende färgen på regeringen

I sitt öppningstal inför Industrifackets fullmäktige i Helsingfors riktade Industrifackets 1. vice ordförande Turja Lehtonen riktade en känga mot dem som fört fram tankar om nedskärningar i yrkesutbildningen.

– Under våren besökte jag minst 30 arbetsplatser. Arbetsgivarnas största problem var bristen på utbildad arbetskraft. Vad tänker då Petteri Orpo? Sannolikt gå in för nedskärningar där det finns en stor efterfrågan på proffs och nästan 100 procents sannolikhet att få jobb. Jag frågar mig om han riktigt följer med läget? Om ni inte tror mig så fråga dina kampanjfinansiärer i arbetsgivarborgen. De oroar sig för samma sak, sade Lehtonen.

Lehtonen riktade i sitt anförande blicken mot Industrifackets första ordinarie förbundskongress i Tammerfors i maj.

– Jag är säker på att det blir en kongress där diskussioner förs i konstruktiv anda.  Enighet behövs även under följande kongressperiod. Arbetsgivarsidans ideologiska anfall är och förblir en utmaning och de kommer garanterat att fortsätta med att försöka nagga avtalssystemet i kanterna, sade Lehtonen.

Lehtonen anser att den avgående regeringen skött sig bra under en tid som präglats av svåra kriser ska ha ett tack för det. Någon exceptionellt löntagarvänlig regering har det inte varit frågan om, understryker han. Men alternativet som sannolikt väntar, en högerregering med Orpo i spetsen, kan sannolikt innebära ”reformer på arbetsmarknaden”.

– Facket gör arbetsmarknadspolitik oberoende färgen på regeringen. Jag hoppas politikerna håller huvudet kallt gällande i vilka och frågor och på vilket sätt de vill kliva in på arbetsmarknadsparternas område. I värsta fall kan resultatet bli sådant att det väldigt länge att städa upp efter det, sa Lehtonen.