FFC: Rätten till skatteavdrag för fackföreningsavgifter är en viktig del av ett jämlikt arbetsmarknadssystem

Fackcentralen FFC förundrar sig över vad som ligger bakom tanken att avskaffa rätten till skatteavdrag för arbetstagarnas medlemsavgifter till facket, när detsamma inte skulle gälla andra som har rätt till skatteavdrag för sina medlemsavgifter.

– Nu skulle det vara viktigt att höra hur Finansministeriet motiverar att just löntagarnas rätt till skatteavdrag ska slopas, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Finansministeriet ger i ett svar till regeringsförhandlingarna grönt ljus för att avskaffa rätten till skatteavdrag för medlemsavgifter till fackföreningar, men rekommenderar inte att avdragsrätten avskaffas när det gäller medlemsavgifter till arbetsgivar- och företagarorganisationer.

Samlingspartiet har i sina mål inför riksdagsvalet föreslagit att rätten till skatteavdrag för fackföreningsavgifter ska slopas.

Jarkko Eloranta påpekar att om rätten till skatteavdrag avskaffas, så innebär det i praktiken att beskattningen för löntagarna skärps och att deras utkomst försämras.

– Rätten till skatteavdrag för medlemsavgifter till fackförbund grundar sig på att det är en kostnad för förvärvande av inkomst. När fackförbunden förhandlar om anställningsvillkoren ser de bland annat till att löntagarnas köpkraft bevaras.

– Man får inte heller underskatta den betydelse som en arbetsmarknad med organiserade och avtalande parter har för ett stabilt samhälle och en stark samhällsekonomi.

Enligt Jarkko Eloranta skulle arbetstagarnas möjligheter att bevaka sina intressen försvagas om rätten till skatteavdrag avskaffas. Till exempel EU:s direktiv om minimilöner förutsätter att medlemsländerna främjar kollektivavtalsverksamheten, något som försvåras om rätten till skatteavdrag slopas.