Tekijä 8/2023 är ett specialnummer med fokus på samhällspåverkan – beställ tidningar för utdelning!

Tekijä utkommer den 16 augusti och 8/2023 är ett specialnummer med fokus på samhällspåverkan.

  • Presenterar hur och var Industrifacket påverkar.
  • Berättar om hur medlemmarna kan påverka Industrifackets verksamhet och beslutsfattande.
  • Berättar om hur man arbetar till exempel i förhålande till regeringsförhandlingarna.
  • Berättar om hur facket påverkar i Norden, på europeisk nivå och globalt.
  • Utreder möjligheter och hot med den gröna omställningen.
  • Söker svar på hur en rättvis omställning kan genomföras så att arbetarna klarar sig.

Tekijä har tidigare publicerat specialnummer med temat organisationsverksamhet 8/2022, intressebevakning 8/2021 och yrkesutbildning 8/2020.

Förbundet trycker en extraupplaga av specialnumret. Tanken är att man delar ut tidningar på evenemang och arbetsplatser under hösten – också till arbetstagare som ännu inte är medlemmar i Industrifacket.

Förtroendemän och andra kontaktpersoner för arbetsplatsen eller fackavdelningen kan beställa. Minimimängden är 10 ex och antalet beställda exemplar ska vara ett jämnt tiotal.

Beställ tidningar genom den här länken senast 16.6