FFC kräver att regeringen vidtar konkreta åtgärder för att få ett slut på diskrimineringen av invandrare i arbetslivet

Det meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället som regeringen bereder får inte enbart förbli en deklaration, utan måste innehålla konkreta åtgärder för att få ett slut på rasism och diskriminering. Det säger fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Personer som har flyttat till Finland utsätts för diskriminering och rasism, både i rekryteringsskedet och under anställningsförhållandet. Samtidigt som man talar om brist på arbetskraft undviker en del företag att anställa invandrare till exempel genom att hänvisa till otillräckliga kunskaper i finska.

– Rentav personer som är födda i Finland, men som råkar ha ett främmande namn, har svårt att bli kallade till anställningsintervju. Ofta är också kraven på språkkunskaper för höga, påpekar Jarkko Eloranta.

Han önskar att arbetsgivarna skulle föregå med gott exempel.

– Anställ invandrare som bor i Finland. Om ett internationellt och mångfaldigt arbetsliv blir norm, så är det också lättare att locka kunnigt folk från andra håll till Finland.

Inför riksdagsvalet föreslog FFC flera åtgärder för att bekämpa diskriminering av invandrare i arbetslivet och förbättra invandrarnas ställning. Effektiva metoder skulle bland annat vara att kriminalisera lönedumpning och ge facket rätt att väcka talan. Man borde också förhindra att anställningsförhållanden maskeras som företagande och begränsa underleverantörskedjorna.

Invandrare som har upplevt rasism känner inte till vilka rättsskyddsmedel som finns och vågar inte kontakta myndigheterna. Därför behövs fler rättsskyddsmedel med låg tröskel. Till exempel borde diskriminerings- och jämställdhetsnämndens behörighet i arbetslivsfrågor utvidgas och det borde bli möjligt att ålägga den som har gjort sig skyldig till diskriminering att betala gottgörelse.

– Tyvärr finns de här åtgärderna inte med i regeringsprogrammet, utan i stället innehåller regeringsprogrammet flera reformer som försvagar ställningen för arbetstagarna och de fackförbund som representerar arbetstagarna. Förhoppningsvis rättar regeringen nu till det här, säger Jarkko Eloranta.

Han betonar att regeringen har en central roll när det gäller att förebygga och ingripa i rasism. De rasistiska uttalanden som beslutsfattarna tidigare har kommit med, och som har kommit ut i offentligheten under sommaren, har väckt oro. De har lett till otrygghet bland i synnerhet invandrade finländare.

– Beslutsfattarna har visat prov på oacceptabelt beteende och i värsta fall kan det försvaga folks vilja att delta i samhällsdebatten och samhällelig verksamhet. En utveckling där det blir acceptabelt att förnedra, förödmjuka och stigmatisera invandrare leder till en spiral av hat och försvagar demokratin.