Industrifacket inleder politiska stridsåtgärder med utmarscher – ”Det här är vår protest och nödrop till regeringen”

Industrifacket inleder politiska stridsåtgärder tisdagen den 26 september i protest mot regeringens planer på försämringar i arbetslivet och den sociala tryggheten.

Protesterna inleds med utmarscher på en timme i företag i norra Finland. Industrifackets åtgärder utgör en del av Finlands fackföreningars centralorganisation FFC:s gemensamma kampanj ”Vägande skäl”. Kampanjens mål är att försvara arbetstagarna mot regeringens ensidiga nedskärningsplaner.

– Utmarscherna är vår protest och samtidigt nödrop till regeringen. Regeringen skulle få ordning på underskottet men i stället har de gått in för att slå ner de finländska arbetstagarna. Industrifacket har inget val. Förbundet har därför inget annat val än försvara sina medlemmar, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

– Regeringens nedskärningsplaner slår väldigt långt mot en och samma grupp: arbetare. Regeringen vill köra igenom besluten snabbt så att människor inte hinner greppa innehållet i besluten. Jag vädjar till regeringen: det är inte för sent att byta riktning och sätta sig ner vid ett gemensamt förhandlingsbord.

”Regeringen skrotar arbetslöshetsskyddet”

De nedskärningar som regeringen vill föra igenom gällande arbetslöshetsskyddet får regeringen Sipiläs ”aktiveringsmodell” att blekna i jämförelse. Bara planerna på att skära stegvis i den inkomstrelaterade arbetslöshetspenningen skulle i medeltal innebära 350 euro mindre i månaden för en industriarbetare som varit arbetslös eller permitterad i mer än två månader.

– Regeringen skrotar det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet i ett läge där allt fler blir permitterade och uppsägningar är en del av vardagen. Det här är helt enkelt fel. Arbetstagarna behöver ett stödnät som som de kan lita på då de blir utan jobb. I fortsättningen finns ett sådant, säger Aalto.

Regeringen går även åt anställningsskyddet. I framtiden kan löneutbetalningen upphöra till och med en vecka efter att arbetsgivaren får behov av att permittera personal. I nuvarande lagstiftning få arbetstagaren lön i 8 veckor om man beaktar omställningsförhandlingarna.

I fortsättningen krävs det heller inte vägande skäl för att säga upp en anställd.

– Skrotandet av anställningsskyddet innebär att får bära arbetsgivarnas risker. Det är långt från alla familjer som har en buffert som de kan ta sig till vid behov. Därför är det viktigt att man fortsätter betala lön till arbetstagaren någon tid också efter att läget blivit sämre för företaget. Så är det inte i fortsättningen.

– Det handlar om en ”sparklag”. De anställda vet snart inte om ett hurdant beteende som leder till uppsägning. Det är i alla fall klart att det inte behövs ett vägande skäl, säger Aalto.

Regeringen styr skeppet Finland bort från den nordiska farleden

Regeringen förringar följderna av sina beslut med att berätta att det är frågan om lagar som redan är i bruk i de övriga nordiska länderna. Industrifacket ser inte saken så. Ur förbundets synvinkel för besluten Finland längre bort från den nordiska vägen mot länder med ett svagt anställningsskydd och social trygghet.

Statsminister Petteri Orpo och andra ministrar har den senaste tiden gett prov på sjöfartsliknelser i samband med budgetmanglingen.

– Regeringens kompass för arbetsmarknaden pekar österut. Regeringen tar modell av länder där arbetstagarna har svaga förutsättningar att påverka på jobbet, säger Aalto.

– En del av försämringarna genomförs genom tvångslagar som förhindrar parterna från att förhandla bättre villkor än miniminivån i lagen. Begränsningen av strejkrätten genomförs snabbt så att arbetstagarna inte ska ha möjlighet att protestera och försvara sin intressen senare. Man kör förbi förtroendemännen med lagstiftning och urholkandet av allmänbindande avtal. Låter det här som ett nordiskt sätt att göra saker på? Nej, det gör det inte, säger Aalto avslutningsvis.

Industrifacket informerar om stridsåtgärderna 4 dagar före de träder i kraft. Utmarscherna gäller inte för nödarbete eller sådant arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa. Utmarscherna 26.9 varar i en timme.

De verksamhetsställen där utmarscherna kommer att äga rum ligger i norra Finland i valkretsarna Lappland och Uleåborg. Följande företag berörs av utmarscherna:

Skoda Transtech Oy Otanmäki, Nokia Solutions and Networks Oy i Uleåborg, BRP Finland Oy, Scanfil EMS Oy Sievi, Norrhydro Oy Rovaniemi, Pölkky Oy i Kajana, Hydnum Oy Muhos, Stora Enso Oy Veitsiluoto och Comforta Oy Sodankylä. Mer information om protesterna hittar du här. 

Industrifacket meddelar om fler utmarscher imorgon lördagen 23.9.