Industrifacket kräver att Orpo drar tillbaka beslutet om sänkt avdrag för resekostnader till arbetet

Industrifacket kräver att regeringen Orpo-Purra drar tillbaka beslutet om att sänka avdraget för resekostnader. Förbundet anser att tiden för de höjningar av avdraget som togs tillfälligt i bruk i år ska förlängas.

Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen kräver att regeringen fattar beslut i frågan redan under budgetmanglingen nästa vecka.

– Att ta egen bil är en förutsättning för en stor grupp finländare för att ta sig till jobbet. Det effektivaste sättet att stöda de här människorna är genom skatteavdrag. Nu ser det ut som om det är speciellt industriarbetarna som ska stå notan för regeringen Orpos beslut, säger Lehtonen.

Industrifacket har i medlemspanelen frågat om hur medlemmarna tar sig mellan hem och arbetsplats. Resultatet visar att en stor majoritet, 62 procent, tar sig regelbundet till jobbet med egen bil.  Fyra av fem medlemmar tar egen bil till jobbet åtminstone nu och då. Industrifacket har runt 200 000 medlemmar.

– Fabriker och industrianläggningar brukar ligga utanför stadscentrum och tätorter. Industriarbetare har ofta inte ett annat val än att ta egen bil till jobbet. Det här är ett faktum och det kommer inte att ändras över en natt om vi då inte börjar placera ut metallverkstäder, sågverk och kemiska anläggningar bredvid krogarna och kaféerna i centrum, säger Lehtonen.

Åren 2022–2023 har man kunnat dra av max 8 400 euro i beskattningen för resekotnader. Nu ska taket sänkas till 7 000 euro. Regeringen Orpo vill även stegvis höja självrisken i avdraget för resor till arbete till 900 euro från nuvarande 750 euro.