Industrifackets politiska stridsåtgärder är lagliga – ”Det blir inte några påföljder för deltagarna”

Industrifacket inleder den 26 september politiska stridsåtgärder i protest mot regeringens omfattande försämringar av arbetslagstiftningen och nedskärningar i den sociala tryggheten. Det rör sig om lagliga politiska stridsåtgärder och inga påföljder väntar dem som deltar i stridsåtgärderna.

Anna Tapio, chef för den juridiska enheten vid Industrifacket, vill påminna om att politiska stridsåtgärder är fullkomligt lagliga åtgärder som inte bryter mot arbetsfredsplikten. Industrifackets stridsåtgärder riktar sig inte mot de kollektivavtal som fortsättningsvis gäller utan mot de lagförslag som regeringen vill lägga fram.

– En enskild arbetstagare som deltar i lagliga stridsåtgärder kan inte åläggas att betala någon typ av påföljdsavgifter och de får heller inte orsaka hen andra negativa påföljder gällande anställningen. Det handlar om laglig facklig verksamhet som har ett skydd i lagen, säger Tapio.

Industrifacket utlyser inte stridsåtgärder i avtalsbranscher där absolut fredsplikt råder i enlighet med kollektivavtalet.

Industrifacket inleder politiska stridsåtgärder tisdagen den 26 september i protest mot regeringens planer på försämringar i arbetslivet och den sociala tryggheten.

Protesterna inleds med utmarscher på en timme i företag i norra Finland. Industrifackets åtgärder utgör en del av Finlands fackföreningars centralorganisation FFC:s gemensamma kampanj ”Vägande skäl”.

Onsdagen 27.9 fortsätter protesterna genom utmarscher i Egentliga Finland och Satakunta. På torsdagen fortsätter protesterna genom arbetsnedläggelser i Norra Savolax och Norra Karelen.