Industrifackets utmarscher sprider sig till Sydöstra Finland: ”Samtliga nedskärningar går ut över arbetstagarna”

Industrifacket fortsätter med stridsåtgärder i form av kortvariga utmarscher på en timme tisdagen den 3 oktober i Sydöstra Finlands valdistrikt.

Industrifackets åtgärder utgör en del av fackcentralen FFC:s gemensamma kampanj ”Vägande skäl”. Avsikten med kampanjen är att försvara arbetstagarna mot regeringens ensidiga nedskärningsplaner.

– På arbetsplatserna har man noggrant gått igenom regeringsprogrammet och dess tiotals skrivningar om försämringar i arbetslivet. Slutsatsen är tydlig. Nu vill man föra det finländska arbetslivet i fel riktning.

– Industriarbetarna kommer att fortsätta med att tåga ut från sina arbetsplatser för att få sitt budskap igenom. Det är orimligt och orättvist att så här omfattande försämringar och nedskärningar går ut över en och samma grupp: arbetstagarna, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Regeringen förringar följderna av sina beslut för arbetstagarna

Från regeringens håll har det hörts påståenden med avsikten att förminska oron kring de konsekvenser regeringens politik kommer att få för arbetstagarnas vardag och rättigheter.

Regeringen har till exempel hävdat att beslutet om en första sjukdag utan lön inte skulle automatiskt innebära en sänkt sjuklön för någon. Industrifacket uppmanar arbetstagare att prata om försämringarna och nedskärningarna med förtroendemannen på jobbet om innehållet i regeringsprogrammet verkar otydligt.

– Förtroendemännen på arbetsplatserna känner till arbetslivets lagar betydligt bättre än vad regeringen gör. Industrifackets förtroendevalda är utbildade och kunniga. De har också stödet från Industrifackets jurister bakom sig.

– Det lönar sig inte att underskatta finländska arbetstagare. Speciellt på arbetsplatser inom industrin känner man väl till betydelsen av kollektivavtal och lagar för så väl det egna lönekuvertet som för rättvis behandling på jobbet, säger Aalto avslutningsvis.

Industrifacket informerar om stridsåtgärderna 4 dagar före de träder i kraft. Utmarscherna gäller inte för nödarbete eller sådant arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.

De verksamhetsställen där utmarscherna kommer att äga rum ligger i Sydöstra Finlands valkrets. Följande företag berörs av utmarscherna:

ABB Oy Marine and Ports i Fredrikshamn, ANDRITZ Savonlinna Works Oy i Nyslott, Basf Oy – Fredrikshamn, Casemet Oy – S:t Michel, Enersense IN Oy – Inkeroinen, Enersense IN Oy – Fredrikshamn, Exel Composites Oyj – fabriken i Mäntyharju, Lumon Oy, Sulzer Pumps Finland Oy Pumpputehdas, Terästorni Oy, The Switch Engineering Oy i Vilmanstrand och Vitrulan Composites Oy i S:t Michel.

Utmarscherna gäller inte för nödarbete eller sådant arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa. Industrifacket meddelar om utmarscher fyra dagar innan utmarschen äger rum.

Mer information om de arbetsplatser där man deltar i utmarscherna hittar du här.

Industrifacket meddelar om ytterligare utmarscher imorgon lördagen 30.9.2023.