Nu har vi #VägandeSkäl att agera – de första försämringarna som drabbar arbetstagarna träder i kraft redan i början av nästa år

Har du redan sett hashtagen #VägandeSkäl i sociala medier? Det handlar om gemensamma åtgärder av fackcentralen FFC, fackförbunden och deras medlemmar för att lyfta fram och protestera mot de orättvisa försämringar som regeringen Orpo-Purra riktar mot arbetstagare och arbetslösa.

Regeringen vill göra stora ändringar i arbetslagstiftningen och strejkrätten. Dessutom innehåller regeringsprogrammet ett stort antal försämringar av den sociala tryggheten, bland annat drastiska nedskärningar av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget. Regeringen har redan börjat bereda en stor del av de här försämringarna.

Många av nedskärningarna och lagändringarna ska enligt regeringens planer träda i kraft nästa år, de första redan vid årsskiftet. Därför är det bråttom att agera om vi vill att regeringen ska ompröva sina planer.

Lagändringarna som försämrar arbetstagarnas ställning och begränsar strejkrätten gynnar ensidigt arbetsgivarna och har ingen betydande inverkan på statsfinanserna.

Regeringen Orpo-Purra vill till exempel begränsa arbetstagarnas rätt och möjligheter att protestera, göra den första sjukdagen oavlönad samt göra det lättare för arbetsgivarna att säga upp arbetstagare och utnyttja visstidsanställningar. De här förändringarna är dåliga för arbetstagarna eftersom de ökar osäkerheten i arbetslivet.

Nedskärningarna i den sociala tryggheten drabbar dem som är arbetslösa, men också dem som har jobb med låga inkomster.

Det handlar inte om några små nedskärningar. Om till exempel det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa skärs ner så som regeringen planerar, betyder det att en person som har tjänat 2500 euro i månaden före arbetslösheten, och får cirka 1500 euro i inkomstrelaterad dagpenning, får sin dagpenning sänkt med ungefär 300 euro redan efter två månaders arbetslöshet.

Regeringen avskaffar också barnförhöjningarna inom det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa.

På det hela taget är regeringsprogrammet mycket orättvist mot arbetstagarna. FFC och fackförbunden har krävt att regeringen ska utreda konsekvenserna av de åtgärder som den fattar beslut om, och att den till exempel ska utreda vilka konsekvenser de olika nedskärningarna i den sociala tryggheten får för de människor som drabbas flera olika nedskärningar.

Regeringen motiverar försämringarna med att konkurrenskraften ska förbättras och att det behövs inbesparingar på grund av statens skuldsättning. Många ekonomiska forskare har ändå påpekat att regeringens åtgärder inte leder till några betydande inbesparingar eller nya arbetstillfällen. Finlands konkurrenskraft i förhållande till jämförelseländerna är i skick.

FFC:s och fackförbundens uppgift är att försvara arbetstagarna. Därför kan vi inte acceptera de nedskärningar och försämringar som ensidigt drabbar arbetstagarna, de arbetslösa och låginkomsttagarna.

Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar

Försämrade anställningsvillkor

 • Ingen lön för den första sjukdagen
 • Alterneringsledigheten avskaffas
 • Det räcker med ”sakligt skäl” för att säga upp arbetstagare, när det enligt den nuvarande lagen krävs ”vägande sakskäl”
 • Möjligheterna att avvika från arbetslagstiftningen utökas: man kan avtala om sämre villkor på arbetsplatserna utan förtroendeman
 • Tidsbundna anställningar på ett år kräver ingen särskild motivering
 • Det blir svårare att lösa arbetskonflikter när riksförlikningsmannens möjligheter begränsas
 • Tidsfristen för varsel om permittering och förhandlingstiderna vid permittering förkortas
 • Skyldigheten att återanställa gäller inte längre företag med under 50 anställda

Begränsningar av strejkrätten

 • Rätten till sympatistrejker och politiska strejker begränsas
 • Arbetstagare som deltar i en strejk kan få 200 euro i böter om strejken konstateras vara olovlig
 • Strejkböterna höjs kraftigt

Nedskärningar av den sociala tryggheten

 • Barnförhöjningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffas
 • Den inkomstrelaterade dagpenningen minskar redan efter två månader
 • Självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa förlängs
 • Arbetsvillkoret som måste uppfyllas för att man ska få inkomstrelaterad dagpenning förlängs
 • Arbete med lönesubvention räknas inte in i arbetsvillkoret
 • Arbetsvillkoret blir inkomstbaserat
 • Bostadsbidraget skärs ner
 • Semesterersättning som betalas när anställningen tar slut hindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån under periodiseringstiden
 • Det blir svårare att få utkomststöd
 • Den förhöjda föräldrapenningen som betalas för de 16 första vardagarna slopas
 • De skyddade beloppen inom utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget, som har gjort att förmånen inte skärs ner p.g.a. små arbetsinkomster, avskaffas
 • Vuxenutbildningsstödet avskaffas
 • Tryggheten för äldre arbetslösa försvagas

Hur kan du delta?

 • Sprid information på din arbetsplats

Ditt fackförbund och FFC tar fram mycket material som du kan dela eller använda som bakgrundsmaterial när du diskuterar regeringens åtgärder på din arbetsplats. Du kan till exempel skriva ut listan över nedskärningar som regeringen planerar.

 • Delta i evenemang, upprop och demonstrationer

När vi är många kan vi effektivt göra vår röst hörd. Delta i och sprid information om evenemang som ordnas av fackföreningsrörelsen eller andra.

 • Dela, gilla och kommentera i sociala medier med hashtagen #VägandeSkäl

Vi använder hastagarna #VägandeSkäl, #PainavaSyy och #SeriousGrounds. Följ dem och sprid budskapet genom att reagera på inläggen.