Industrifackets första fullmäktigemöte för perioden avslutades – Medlemsavgiften 2024 en procent

Medlemsavgiften i Industrifacket år 2024 är en procent och det innefattar också medlemsavgiften i A-kassan. Industrifacket vill också stärka intressebevakningen för anställda med utländsk bakgrund.

Industrifackets fullmäktige samlades till kongressperiodens första möte i Helsingfors 28–29.11

Medlemsavgiften för år 2024 ska fortsättningsvis ligga på en (1) procent av inkomsten, beslöt fullmäktige. Priset innehåller även medlemsavgiften i arbetslöshetskassan. I år har priset per månad legat på åtta euro. Priset förväntas ligga på samma nivå även under år 2024.

Återbetalningen till fackavdelningarna stannar också fortsättningsvis på 0,18 procent. Medlemsavgiften till fackavdelningarna återbetalas inte om fackavdelningen inte har godkänt modellstadgarna för förbundet god och registrerat dem hos Patent- och registerstyrelsen.

Fackavdelningen ska heller inte utan godtagbara skäl underlåtit att lämna in de stadgeenliga funktionärsanmälningarna senast 29.2.2024. Fackavdelningens styrelse måste vara vald i enlighet med stadgarna för att återbetalningen av medlemsavgifterna ska kunna genomföras.

Återbetalningen av medlemsavgifter till fackavdelningarna är 0,18 procentenheter av den medlemsavgift på 1 procent som förbundet inkasserar av fackavdelningens medlemmar.

Grunderna för återbetalningen av medlemsavgiften ska förnyas under nästa år. Målet är att återbäringen på ett bättre sätt än i nuläget ska stöda fackavdelningarnas aktiviteter.

Målsättningar 2024

Tyngdpunkterna i Industrifackets verksamhet 2024 är att förbättra organisering och medlemsrekryteringen, förstärka förtroendemannaorganisationen, förbättra förutsättningarna för intressebevakning för utländsk arbetskraft samt att införa se till att stadgeändringarna verkställs i förbundets organisation.

Gällande organisering och medlemsrekrytering ligger fokus på de områden där tillväxtpotentialen är störst. Avsikten är också att vända trenden och få antalet medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande att växa. Industrifacket vill också prioritera att studerande som siktar på arbete inom förbundets avtalsbranscher ska kontaktas redan under studietiden, bl. a genom mer resurser till att sprida information på läroanstalter och bland studerande.

Industrifacket har även som mål att stärka förtroendemannaorganisationen så att man på alla företag som anställer mer än 20 personer väljer en förtroendeman och ser till att ersätta varje förtroendevald som lämnar sitt uppdrag. Förbundet vill även stärka förtroendemannens ställning i lagen så att förtroendemannen har en ställning där hen alltid i första hand kan representera personalen i förhandlingar med arbetsgivaren.

Industrifacket vill också stärka intressebevakningen för anställda med utländsk bakgrund.  Förbundet kommer att satsa på medlemsrekrytering bland den brokiga skara som utgör gruppen arbetstagare med utländsk bakgrund. Hermes-appen utvecklas och mängden utbildning och service på engelska ökar.

Sammanlagt 21 motioner lades fram av tio fackavdelningar. Fullmäktiges svar skickas till de avdelningar som gjort motionerna.