Industrifackets fullmäktige: Det krävs hårdare åtgärder – FFC måste vara enigt

Effekterna av regeringen Orpos inplanerade försämringar i arbetstagarnas anställningsvillkor, rättigheter och förmåner diskuterades då Industrifackets fullmäktige samlades i Helsingfors. Industrifackets fullmäktige vädjar för ett enat FFC. Endast ett FFC som står enat utgör en samhällelig kraft som kan tvinga regeringen till att ta ett steg tillbaka från en politik som gör livet sämre för arbetstagare.

Industrifackets fullmäktige anser att den kombinerade effekten av regeringens nedskärningar är orimlig och orättvis. Barnfamiljer där föräldrar är arbetslösa eller permitterade förlorar flera hundra euro i månaden samtidigt som höginkomsttagarna belönas med historiskt omfattande skattelättnader. Anställningsskyddet och utkomstskyddet för arbetslösa skrotas vilket gör det avsevärt svårare för arbetstagare att klara av utmaningarna i vardagen. Ungdomarna berövas sin framtidstro då regeringen inför omotiverade visstidsanställningar. I nuläget har arbetsgivaren alltid varit tvungen att motivera varför anställningen är en visstidsanställning. Strejkrätten är en grundläggande rättighet och därför kan man inte godkänna att regeringen nu vill inskränka den.

Samtidigt är den helhet som regeringen vill köra igenom under paraplytermen lokala avtal sådan att den fullständigt undergräver de allmänbindande avtalen och förtroendemännen på arbetsplatserna. Regeringen pratar om avtal på arbetsplatsnivå trots att det i verkligheten handlar om att ensidigt gå fram och försämra arbetsvillkoren. Industrifacket motsätter sig detta. Förtroendemännens och kollektivavtlens ställning måste tryggas.

Regeringen Orpo-Purra visar inga som helst tecken på att backa när det kommer till nedskärningarna som innebär en försämring av det finländska arbetslivet. Därför är det tydligt att det krävs hårdare stridsåtgärder. Industrifackets fullmäktige är enhällig i åsikten om att förbundet måste ta till ytterligare stridsåtgärder för att motarbeta regeringens nedskärningar. Stridsåtgärderna ska vara märkbart mer omfattande än det som förbundet genomfört under hösten.

Industrifackets fullmäktige samlades till kongressperiodens första sammanträde i Helsingfors 28–29.11.

Ett gemensamt utlåtande från Industrifackets förbundsfullmäktige 29.11.2023.