Till minnet av president Martti Ahtisaari

Martti Ahtisaari var den första presidenten i Finland som blev vald genom ett direkt val. Ahtisaari formade genom sin verksamhet på ett betydelsefullt sätt presidentrollen i ett samhälle i förändring. Han lämnade ett oåterkalleligt spår i det finländska samhället och demokratin.

Martti Ahtisaari var som president en värdeledare som också använde sig av sina maktbefogenheter. Hans långvariga och betydelsefulla karriär präglades av en strävan efter överenskommelser, försoning och samförstånd.

”Jag tror fortsättningsvis att alla konflikter kan lösas. Om det bara finns en politisk vilja.” (Martti Ahtisaari 1937–2023)

Industrifacket högaktar mannen som belönades med Nobels fredspris, en stor finländare, president Martti Ahtisaari med sorgeflaggning. Industrifacket vill även beklaga sorgen för Ahtisaaris anhöriga.